หน้าหลัก » จองโรงแรม » โรงแรมในสิงคโปร์ » โรงแรมในเกาะสิงคโปร์ (Singapore Island) » Singapore » โรงแรม Fragrance - Riverside » รายละเอียดห้องพักโรงแรม Fragrance - Riverside
Fragrance Hotel - Riverside , Singapore Island 

รายละเอียดห้องพักโรงแรม

Fragrance Hotel - Riverside, Singapore Island
20 Hongkong Street, Singapore 059663

กรุณาเลือกประเภทห้องพักที่ท่านต้องการ และกด "ต่อไป"
u หากต้องการแก้ไขวันเดินทาง รายละเอียดของห้องพัก กรุณาคลิ๊กที่นี่
* วันที่เข้าพัก : * วันที่ออก :
Calendar Calendar
 กรุณาเลือกจำนวนห้องพักที่ท่านต้องการ ?
จำนวนห้องพัก :
ห้องที่ 1: 
จำนวนผู้เข้าพัก/ห้อง
 หากต้องการสำรองห้องพักตั้งแต่ 6 ห้องขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (*Kid = สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น)
ห้องพักที่ 1:  Twin/Double (2 Persons)
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเข้าพักสำหรับ Twin/Double (2 Persons) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 ประเภทห้องพัก  Tue
Jun 9 
 ราคาเฉลี่ย/คืน* 

"Sorry we do not have price for the period you requested.
Click here to post an inquiry for it."

จองโรงแรมในต่างประเทศ โดย
จองโรงแรมในต่างประเทศ โดย Thai.MonoPlanet.com
ระบบรักษาความปลอดภัย โดย
GoDaddy.com
We Accept Major Credit Cards
Verified by VISA
คำถามที่พบบ่อย FAQs:
Q: สถานะ'รอตรวจสอบห้องพัก'
คืออะไร?
A: บางโรงแรมที่เราจะทำการ ตรวจสอบห้องพักว่างทางโทรศัพท์ หรือทางแฟ๊กซ์ สำหรับโรงแรม ดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบผล ของห้องพักว่างภายในระยะเวลา 1-2 วัน ทำการ
Q: สถานะ'ห้องว่าง' คืออะไร?
A: ห้องพักยังว่างอยู่ ซึ่งท่าน สามารถทำการสำรองและชำระ ค่าห้องพักผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ในขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะได้รับ การยืนยันห้องพักทันที พร้อม Hotel Voucher สำหรับใช้ยื่นต่อ ทางโรงแรมเพื่อต้องการเข้าพัก (เฉพาะการชำระผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น)
Q: ถ้าหากไม่มีบัตรเครดิตจะ
สามารถชำระเงินด้วยวิธีใด
ได้บ้าง?
A: ท่านสามารถชำระค่าห้องพัก โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารได้อีกหนึ่งวิธี ีสำหรับกรณีนี้ระบบ จะไม่สามารถทำ Instant Confirmation ได้ และเราจะส่ง Hotel Vouchers ให้ท่านหลังจาก ที่เราได้รับเอกสารการโอนเงินและ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
Q: ลูกค้าเดินทางโดยมีเด็กไปด้วย
มากกว่า 1 ท่านจะทำการจองได้
อย่างไร?
A: โรงแรมบางแห่งอนุญาตให้มี เด็กมากกว่า 1 ท่าน สามารถ พักรวมกับผู้ใหญ่ในห้องเดียว กันได้ ซึ่งต้องตรวจสอบเงื่อนไข ของแต่ละโรงแรมในหน้าเว็ปไซต์ ซึ่งผู้เข้าพักต้องระบุจำนวนเด็ก เข้ามาใน Special Request ด้วย ในขณะเดียวกันท่านสามารถ เลือกที่จะเข้าพักในห้องพัก ประเภท Family Suite หรือ ห้องพักประเภทเดียวกันนี้